Förpackningsdesign – produktens viktigaste säljare

Genom förpackningsdesign har du möjlighet att skapa en relation mellan din kund och din produkt. Relationen skapas genom de känslor som din produkt genererar hos kunden. Det är förpackingens uppgift att ge kunden dessa känslor. Om du kan kittla sinnet och skapa positiva känslor hos din kund, så kommer hen välja din produkt framför en produkt som inte har samma mervärde. Det är svårt att navigera mellan alla val på vägen fram till den ultimata förpackningen, men det är värt arbetet då förpackningen ofta är avgörande för produktens framgång.

Att skydda produkten

Förpackningens första uppgift är att skydda produkten som ligger inuti. Det första vi tittar på när vi tar fram en ny förpackning är att ta fram en grundform och ett material som klarar att hantera denna uppgift. Det spelar ingen roll hur fin förpackningen är om produkten skadats på grund av dåligt förpackningsskydd. När vi väl säkrat att produkten är skyddad, kan vi börja fila på formen och titta på detaljerna vilka skall göra er förpackning till er allra bästa säljare.

Vikten av ett varumärke

Ditt varumärke är din allra största tillgång. Varumärket byggs av kundens samlade erfarenheter och upplevelser av ditt företag. Ett starkt varumärke skapar tillit och trygghet hos kunden och faktum är att varumärket är viktigare än själva produkten. Därför är förpackningen så otroligt viktig.

»Mer än något annat; vill kunden att

informationen

på förpackningen är tydlig.«Förpackningen är bärare av varumärket och skall på kort tid förmedla vad företaget står för. Förpackningen skall spegla ditt varumärke.

Tydlighet säljer

Mer än något annat; vill kunden att informationen på förpackningen är tydlig. Många studier har gjorts, vilka visat att enkelhet säljer. Det är viktigt att din förpackning är iögonfallande, men om informationen är bristfällig och »svår« så kommer kunden välja en produkt som för hen är enklare att förstå. Dagens kund är också krävande i sin kommunikation då hen inte vill ägna sin dyrbara tid åt att tolka. Tydlighet och enkelhet är receptet för att nå hela vägen in i kundens hem.

Skicka ett meddelande så hör vi av oss redan idag!

© Copyright 2017 André Falk Design